Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Uz audzējiem adresēto nanodaļiņu izveidošana efektīvai, drošai un specifiskai terapeitiskās RNS piegādei

Projekta nosaukumsUz audzējiem adresēto nanodaļiņu izveidošana efektīvai, drošai un specifiskai terapeitiskās RNS piegādei

Finansējums: Latvijas un Baltkrievijas sadarbības programmas projekts

Periods: 2014-2015

Projekta vadītājs: Dr.biol. A. Zajakina

Projekta īstenošanā iesaistītās institūcijas: 

APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Institute of Physical Organic Chemistry NAS, Belarus

 

Projekta mērķis – izstrādāt modeļsistēmu adresētai vīrusa pašreplicējošās RNS nogādāšanai audzēju šūnās. Sistēma tiks veidota izmantojot hibrīdas magnētiskās nanodaļiņas, kas pārklātas ar terapeitisko RNS ar onkolitiskām īpašībām, RNazīnu RNS stabilizēšanai un adreses molekulām. Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".