Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Rezistento tuberkulozes mikrobaktēriju atklāšanas molekulāri bioloģisko metožu izstrāde, aprobācija un pielietošana tuberkulozes ārstēšanā un profilaksēMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".