Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Molekulāri ģenētiskās izmaiņas ādas ļaundabīgās melanomas attīstībā Latvijā

Finansētājs: Eiropas Ekonomiskās zonas projekts Nr. EEZ09AP-38/0.

Periods: 2009-2010

Projekta vadītāja: Dr. biol. Dace Pjanova

Aktualitāte:

Ādas ļaundabīgās melanomas attīstības mehānismi joprojām nav līdz galam izprasti un saslimstība ar šo slimību ar katru gadu turpina pieaug.

Mērķis:

Atrast melanomas pacientu ģenētisko izmaiņu saistību ar slimības attīstību, kā arī iegūt dziļāku izpratni par ādas ļaundabīgās melanomas veidošanās molekulārajiem mehānismiem.

Uzdevumi un rezultāti:

Projekta gaitā ģimenē ar atkārtotiem melanomas saslimšanas gadījumiem pirmo reizi Latvijā tika atrasta mutācija melanomas predispozīcija lokusā CDKN2A (p14ARF promotera delēcija), izanalizēti polimorfismi MC1R gēnā, kā arī atsevišķi tā tuvumā esošie polimorfismi. Atsevišķiem MC1R polimorfismiem atrasta saistība ar paaugstinātu melanomas attīstības risku (piem. R151C).Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".