Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Mitohondriālās DNS mutāciju izraisītās cilvēka patoloģijas diagnostika un epiopatoģenēzes izpēte

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes grants Nr. 09.1116.

Periods: 2009-2012

Projekta vadītāja: prof. Astrīda KrūmiņaMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".