Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX)

Projekta nosaukums: „Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX)”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/20/A/045

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. maijs – 2023. gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums: 540 540.54 EUR

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. biol. Aija Linē

Sadarbības partneris: SIA “Cellboxlab”

 

Projekta kopsavilkums:

Šī projekta mērķis ir izstrādāt principiāli jaunu tehnoloģiju ne-invazīvai prostatas vēža (PC) diagnostikai un monitoringam, balstoties uz PV specifisko ekstracelulāro vezikulu (EV) kvantificēšanu un to RNS satura analīzi. Šajā tehnoloģijā būs apvienota vairāku soļu mikrofluīdikas sistēma ar optiskiem rezonatoriem un jauni reaģenti – nanovielas, kas dod iespēju izolēt PV producētās EVs subpopulācijas no cilvēka bioloģiskajiem šķidrumiem, un analizēt to RNS saturu. Galvenais šī projekta iznākums būs PROCEX ierīces prototips. Projekta noslēgumā, ierīce tiks testēta ar labi anotētas PV pacientu kohortas un kontroles grupas asins un urīna paraugiem. Mēs sagaidām, ka šajā projektā izstrādātā ierīce dos iespēju uzlabot prostatas vēža diagnostiku un ārstēšanas efektivitāti, veicot vienkāršu, ātru un lētu asins vai urīna analīzi. Pašlaik šī tehnoloģija ir TRL2 līmenī un mēs sagaidām, ka projekta beigās tā sasniegs TRL4

Informācija publicēta 05.05.2021.

 

Projekta progress:

2021. gada 1. maijs – 2021. gada 31. jūlijs

Pārskata periodā notika projekta atklāšanas seminārs, kurā tika definēti šī perioda uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Lai iegūtu EV standartus, kas tiks izmantoti gan nanovielu selekcijai, gan ierīces komponentu izstrādei un testēšanai, tiek veikta liela apjoma EV ražošana. Šim nolūkam prostatas vēža šūnu līnijas PC3 un LNCaP tiek audzētas dobo šķiedru bioreaktorā un katru otro dienu tiek savākts šūnu kultūras supernatants un no tā tiek izolētas EVs. Lai atlasītu šim projektam piemērotākos RNS biomarķieru kandidātus, tiek veikta iepriekš iegūto RNS sekvenēšanas datu analīze. Ir iesākts darbs pie mikrofluīdikas iekārtas parauga sajaukšanas moduļa izstrādes.

Informācija publicēta 30.07.2021.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".