Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

MHC (Lielā histokompatibilitātes kompleksa) I klases un Killeru šūnu imunoglobulīnam līdzīgo receptoru (KIR) gēni Juvenīlā Idiopātiskā Artrīta pacientiem un kontrolēm Latvijas populācijāMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".