Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Makrofāgu fenotipa pētīšana peļu audzēju modeļos, pielietojot alfavīrusu vektorus

 

 

Makrofāgu fenotipa pētīšana peļu audzēju modeļos, pielietojot alfavīrusu vektorus

Finansējums: Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem

Periods: 2014

Projekta vadītājs: Dr.biol.A.Zajakina

Projekta mērķis:

 • Izmantojot alfavīrusu onkolītiskās īpašības, izpētīt to spēju stimulēt M1 fenotipa makrofāgu plūsmu peļu audzējos.
 • Jaunu molekulārās bioloģijas metožu apgūšana.
 • Jaunas Latvijas-Vācijas-Igaunijas kolaborācijas veidošana ilgstošam un produktīvam darbam.

Projekta mērķa grupas:

 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra molekulāras bioloģijas pētnieki un studenti
 • Latvijas Universitātes bioloģijas un medicīnas fakultātes studenti
 • Manheimas medicīnas centra Universitātes, Dermatoloģijas nodaļas pētnieki un studenti
 • Tartu Universitātes, Tehnoloģijas Institūta pētnieki un studenti

 

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Rekombinanto alfavīrusu iegūšana, to izplatīšanās un makrofāgu aktivitātes spējas pārbaude krūts peļu audzēju modeļos.
 • Alfavīrusu bioizplatīšanās un transgēna ekspresijas analīze (vizualizācija).
 • Makrofāgu fenotipa analīze, praktiskās apmācības un teorētiskās konsultācijas iegūšana.

 

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi:

 • Seminārs Tartu Universitātē, Igaunijā. Semināra dalībnieki: Latvijas un Igaunijas projekta partneri.
 • Seminārs Manheimas medicīnas centra Universitātē, Dermatoloģijas nodaļā, Vācijā.
 • Gala webinārs projekta rezultātu apspriešanai. Webināra dalībnieki: Latvijas, Vācijas un Igaunijas projekta partneri.

 Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".