Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Ļaundabīgo audzēju iedzimtības faktoru raksturojums Latvijas populācijā

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekts "Slimību etioloģijas, patoģenēzes un cilvēka novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā" Nr. 10.0010.01.

Periods: 2010-2014

Apakšprojekta vadītājs: Dr. med. Liene Ņikitina-Zaķe

Projekta mērķis ir vairāku melanomas kandidātgēnu ģenētiska izpēte un krūts vēža nozīmīgākā iedzimtības faktora raksturojums Latvijas populācijā.
 Melanomas riska SNP noskaidrošanai plānots:
Vairāku kandidātSNP, kas potenciāli saistīti ar melanomas attīstību 16. hromosomā (rs8059973, rs258322) MC1R gēna tuvumā, 11. hromosomā (rs1393350) TYR gēna tuvumā un 9. hromosomā (rs7923329) genotipēšana slimnieku un kontroles grupās
Ņemot vērā ka melanomas attīstībā spēlē lomu arī imunoģenētiskie faktori, noskaidrot HLA I klases klasiskās – A, B C molekulas kodējošo gēnu un MICA gēnu, kura proteīns ir ligands NKG2D receptoram iespējamo asociāciju ar melanomas attīstības risku. Šī pētījuma ietvaros paredzēts analizēt Valsts Iedzīvotāju genoma datu bāzē jau esošo Melanomas pacientu DNS (n=200), kā arī plānojam iesaistīt pētījumā vismaz 150 jaunus Melanomas pacientus.
Krūts/olnīcu vēža gadījumā plānots pilnīgāk raksturot BRCA1 gēna lomu saslimšanā, kā arī ģenētiskos faktorus, kas ietekmē saslimšanu:
noskaidrot 4154delA mutācijai raksturīgā  haplotipa sastopamību mūsu populācijās un tā, iespējams, noskaidrot šīs mutācijas izcelsmi; ieviest modernu un kvalitatīvu iedzimtā krūts un olnīcu vēža DNS diagnostikas sistēmu, kas nodrošinātu visu RAKUS Onkoloģijas centrā ārstēto sieviešu pārbaudi un uzlabotu ārstēšanas kvalitāti; precizēt patogēno variantu sastopamību BRCA1 gēnā, analizējot visu BRCA1 gēnu slimniecēm, kuras pēc kritērijiem atbilst iedzimtā vēža slimnieču statusam;  noteikt citu zināmo  BRCA1 gēna patogēno  mutāciju biežumu slimniecēm Latvijā; raksturot citu ģenētisko variantu saistību ar saslimšanu ar krūts vēzi, balstoties uz starptautiskā konsorcija CIMBA datiem (GWA analīžu dati); precizēt datus par dažu polimorfismu (haplotipu) iespējamo protektīvo efektu.
Lai sasniegtu nosprausts mērķus, musu rīcībā ir vairāki simti DNS paraugu, kas ievākti no pacientēm ar krūts un olnīcu vēzi. Paraugi ievākti Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes projektā. Tāpat plānojam iesaistīt jaunas pacientes (n=200)Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".