Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Latvijā sastopamo patogēno un nosacīti patogēno mikobaktēriju īpašību un ģenētiskās daudzveidības pētījumi

Latvijas Zinātnes padomes grants Nr 09.1286.

Vadītājs: Viesturs Baumanis   

Projektā paredzēts turpināt genotipēt tuberkulozes un netuberkulozo mikobaktēriju izolātus, kā arī analizēt medikamantu rezistenci izraisošo mutāciju molekulāros mehānismus īpašu uzmanību veltot otrās un trešās rindas preparātiem. Šai sakarībā veikt genotipēšanu ar restrikcijas fragmentu polimorfisma analīzes metodi, t.s.spoligotipēšanu un pilnībā ieviest tandēmisko atkārtojumu analīzes metodi, kura kopš 2010.g. tiks uzskatīta par standartmetodi.

Aprobēt iespēju veikt mikobaktēriju genotipēšanu arheoloģiskā materiālā. Lokalizēt mutācijas, kuras izraisa rezistenci pret kanamicīnu, p-aminosalicīlskābi un fluorhinoloniem. Pabeigt izstrādāt ātro fluorhinolonu rezistences noteikšanas metodi un aprobēt to uz nezināma klīniskā materiāla. Sadarbībā ar Valsts Infektoloģijas centrā integrēto Valsts Plaušu slimību un tuberkulozes aģentūru , kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitāti apkopot informāciju par savāktajiem un raksturotajiem izolātiem un dot rekomendācijas pretepidemioloģiskiem pasākumiem un racionālas terapijas nodrošināšanai. Pētījumu rezultātā tiks paātrināta medikamentu rezistences noteikšana, bet genotipēšana ļaus dokumentēt  infekcijas pārnesi un veikt efektīvākus profilaktiskos pasākumus.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".