Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Ksenobiotiķu metabolisma gēnu polimorfie varianti Latvijas populācijā un to saistība ar patoloģiju

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekts "Slimību etioloģijas, patoģenēzes un cilvēka novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā" Nr. 10.0010.02.

Periods: 2010-2014

Apakšprojekta vadītāja: prof. Astrīda KrūmiņaMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".