Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Koronārās sirds slimības molekulārā ģenētika

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekts "Slimību etioloģijas, patoģenēzes un cilvēka novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā" Nr. 10.0010.01.

Periods: 2010-2014

Apakšprojekta vadītājs: Dr. biol. Normunds Līcis

Aktualitāte

Koronārā sirds slimība (KSS) ieņem vadošo vietu nāves iemeslu sarakstā Latvijā. Jo īpaši bīstamas KSS komplikācijas ir akūtie koronārie sindromi, tādi kā miokarda infarkts (MI), kurus, iespējams, varētu novērst, balstoties uz gēnu analīzēm.

Mērķis

Mērķis ir noteikt virknes potenciāli būtisku kandidātgēnu polimorfismu ietekmi uz dažādiem koronārās sirds slimības (KSS) aspektiem, pirmkārt, uz antitrombotisko terapiju efektivitāti un miokarda infarktu (MI), kam varētu būt kā praktisks pielietojums KSS ārstēšanā un profilaksē, tā arī teorētiska nozīme KSS patoģenēzes mehānismu izpratnē.

Uzdevums

Veikt KSS klīniskās izpausmes un antitrombotisko terapiju efektivitātes asociācijas analīzes specifiskām pacientu apakšgrupām.

Sagaidāmie rezultāti

Rezlutāti varētu sniegt vitāli svarīgu informāciju par ģenētiskajām analīzēm, kas Latvijā būtu nepieciešamas, izvēloties medikamentozo terapiju slimības akūto komplikāciju novēršanai.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".