Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Jaunu pretvēža zāļu un imunoterapijas līdzekļu izstrāde

Valsts pētījumu programma „Biomedicīna sabiedrības veselībai” (BIOMEDICINE)

Programmas vadītājs: Prof. Dr.med. Valdis Pīrāgs

Projekts: Nr.3 „Jaunu pretvēža zāļu un imunoterapijas līdzekļu izstrāde”

Projekta vadītājs: Dr.biol. Aija Linē

Apakšprojekta Nr.3.7. vadītājs: Dr.biol. Dace Pjanova

Apakšprojekta Nr.3.8. vadītājs: Dr.biol. Ainārs Leončiks

Apakšprojekta Nr.3.9. vadītājs: Dr.habil.biol. Tatjana Kozlovska

Apakšprojekta Nr.3.10vadītājs: Dr.biol. Anna Zajakina

Īstenošanas periods: 2014-2017

Projekta mērķis: Iegūt jaunas zāļu vielas ar imūnstimulējošu un pretvēža aktivitāti, izstrādāt jaunas vēža imunoterapijas stratēģijas, kas balstītas uz imūnsupresijas mazināšanu audzēja mikrovidē, un veikt to preklīnisko izpēti.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".