Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Jaunu aģentu izstrāde pretvēža un antimikrobiālai terapijai

Projekta nosaukums: Jaunu aģentu izstrāde pretvēža un antimikrobiālai terapijai

Finansējums: Latvijas Zinātnes padome

Projekta numurs: 539/2014

Periods: 2014-2017

Projekta vadītājs: Dr.biol. A.Leončiks

Galvenais projekta mērķis ir veikt struktūras-aktivitātes saistības pētījumus ar mērķi atrast jaunus pretvēža un antimikrobiālus aģentus. Projekta gaitā iegūtie eksperimentālie un teorētiskie rezultāti liks pamatus dziļākai izpratnei par jauniem virzieniem pretvēža savienojumu un antimikrobiālu zāļu vielu radīšanā.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".