Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Jauns VLP modelis: Acetonobacter RNS faga 205 apvalka proteīna un tā himēru ekspresija un rentgenstruktūraMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".