Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Ilgdzīvotības molekulāri ģenētisko pamatu padziļināta izpēte Latvijas populācijā

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes grants Nr. 09.1284.

Periods: 2010-2013

Projekta vadītāja: Dr. biol. Liāna Pliss

Novecošanās pētījumi  notiek vairākos virzienos. Jau agrāk LZP un  LU pētniecības projektos tika veikti ģenētisko asociāciju pētījumi dažādās vecuma grupās, kuros tiek apskatīti vairāku gēnu polimorfismi un atklāta to saistība ar ilgdzīvošanas fenomenu/novecošanās procesu norisi cilvēka organismā. Pēdējo gadu pasaules literatūras dati (sk. piemēram apskatu ,  J.Vijg, Nature 454, 1065-1071 (28 August 2008) uzrāda konkrētus novecošanās bioķīmiskus mehānismus un norāda uz to fundamentālām pētīšanas iespējām. Starp tiem ir mitohondriju, kā arī  un hromosomu telomēru un telomerāzes struktūras molekulāri ģenētiskā analīze novecošanās procesa izpētē, to saistībā ar neiroģeneratīvajām patoloģijām un progeroīdiem sindromiem. Projektā paredzēta telomēru/telomerāzes sistēmas komponentu, kā arī mitohondriju DNS  struktūras un funkciju pētījumi. 2009.g. savākts materiāls no ilgdzīvotājiem (80 cilv. (>90 g.v.) , un veikti molekulāri pētījumi.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".