Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

HCV NS3/4A saturošie himērie proteīni- jauni HCV terapijas līdzekļi

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes grants Nr. 09.1290.

Periods: 2009-2012

Projekta vadītāja: Dr. biol. Irina Sominska

Mērķi un uzdevumi

HCV NS3/4A saturošas vakcīnas konstruēšana un pārbaude. Darbam tiks izmantotas divas galvenās pieejas: himēro proteīnu tehnoloģija, kas paredz rekombinantu proteīnu ekspresiju, attīrīšanu no E. coli šūnām un to imunoloģisku raksturošanu, un rekombinanto DNS tehnoloģija, kas paredz ģenētisku imunizāciju un rekombinantu proteīnu tiešu ekspresiju eikariotiskajās šūnās.

Paredzamo rezultātu zinātniskā nozīmība

Tiks raksturota objektīvā situācija par HCV genomu fragmentu NS3/4A struktūru izplatību Latvijā. Tiks atrasta konsensus struktūra, kuru varēs izmantot vakcīnas radīšanā. Izmantojot uz HBc bāzes radītos universālos vektorus un iekļaujot tajos NS3/4A fragmentus no HCV, tiks radīti jauna tipa rekombinantie proteīni. Paralēli tiks radītas jaunas rekombinantās plazmīdas. Šo rekombinanto proteīnu un DNS imunoloģisko īpašību padziļināta izpēte ļaus pietuvoties jaunu terapijas variantu izstrādāšanai un pretvīrusu vakcīnu radīšanai.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".