Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde

 

 

Projekta nosaukums: „Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/054

Projekta izpildes termiņš: 2017. gada 1. aprīlis - 2020. gada 31. marts

Projekta kopējais finansējums: 648 643,69 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. A. Kazāks

 

Universālas gripas vakcīnas trūkums ir globāla veselības aizsardzības problēma. Šobrīd īpašu interesi izraisa konservatīvi proteīnu domēni, kas varētu radīt aizsardzību vienlaicīgi pret dažādiem gripas vīrusiem. Viens no strukturāli konservatīvākajiem gripas vīrusa hemaglutinīna (HA) stalka rajoniem ir t.s. LAH (large antigenic helix) fragments. Mūsu līdzšinējie pētījumi ir parādījuši, ka šis 57 aminoskābju garais peptīds E. coli šūnās veido natīvam HA līdzīgu stabilu α-spirāļu trimēru. Pirmkārt, projekts paredz radīt principiāli atšķirīgu vakcīnas prototipu, eksponējot LAH trimēru tā natīvajā formā uz spēcīga imūnas atbildes potencētāja – VLP – virsmas. Tas ļaus saglabāt konformacionālos epitopus, kas nepieciešami vīrusneitralizējošo antivielu atpazīšanai. Tehniski to iespējams realizēt, ģenētiski sapludinot LAH peptīdu kodējošā gēnu ar T=3 simetrijas vīrusa apvalka proteīna gēnu. Līdzšinējie pētījumi vai nu izmantoja atsevišķi dažāda mākslīga HA peptīdu trimērus (veidojas pareizi konformacionālie epitopi, bet konstrukts nav pietiekami imunogēns), vai arī integrēja šos peptīdus VLP sastāvā kā monomērus (veidojas spēcīgi imunogēni, kas nesatur konformacionālos epitopus). Ar augstu varbūtību abu natīvo struktūru (LAH trimers + VLP) kombinācija ļaus konstruēt universālas gripas vakcīnas prototipu. Otrkārt, LAH trimēra attīrīšanas vieglums un efektivitāte padara to par pievilcīgu diagnostisku antigēnu. Tā kā parasti anti-HA stalka antivielas asinīs veidojas ļoti maz, tiks izstrādāta serodiagnostikas metode, lai identificētu cilvēku grupas ar paaugstinātu vīrusneitralizējošo antivielu titru.

Informācija publicēta 03.04.2017.


Projekta progress

2017. gada 1. aprīlis - 2017. gada 30. jūnijs

Projekts tiek realizēts saskaņā ar plānoto laika grafiku. Pirmkārt, ir izveidota virkne oriģinālu DNS konstruktu. Tie kodē gripas vīrusa hemaglutinīna stalka LAH domēnu, kas ģenētiski sapludināts ar dažādu RNS fāgu apvalka proteīnu gēniem, tos atdalot ar kustīgu linkersekvenci. Himēro gēnu ekspresijā E.coli šūnās tika novērots augsts sintēzes līmenis. Lai gan lielākā daļa mērķa proteīnu atradās šūnu nogulsnēs un neizraisa praktisku interesi, tomēr daži ir daļēji šķīstoši. Tie kalpos par pamatu turpmākajai konstruktu optimizācijai.

Otrkārt, tika konstruēts vektors LAH3 gēna ekspresijai. Sākotnēji mērķa proteīna produkcija netika novērota, taču pēc kodonu optimizācijas izdevās iegūt pietiekami augstu sintēzes līmeni. Tika izstrādāta LAH3 attīrīšanas metodika. Tāpat kā LAH1, arī šis proteīns veido trimēru, taču attīrīšanas procesā ir vairākas atšķirības. Tika atstrādāti LAH1 un LAH3 trimēru ilgstošas uzglabāšanas apstākļi pie -20°C. Iegūtie proteīni kalpos par pamatu strukturāliem pētījumiem kā arī imunoloģisku testu izstrādei.

Informācija publicēta 30.06.2017.

 

Projekta progress

2017. gada 1. jūlijs - 2017. gada 30. septembris

Projekts tiek realizēts saskaņā ar plānoto laika grafiku. Šobrīd darbs norisinās paralēli visu četru darba pakešu (WP) ietvaros.

WP1 noslēgusies aktivitāte 1.1, kur tika izveidota virkne himēru LAH-CP DNS konstruktu. No četriem fāgu strukturālajiem proteīniem tika atlasīti divi perspektīvākie, kuri kalpo par pamatu turpmākajai konstruktu optimizācijai. Aktivitātes 1.2 ietvaros uz fāgu PP7 un AP205 CP bāzes tiek testētas dažādas linkersekvences, kas atdala LAH domēnu no fāgu CP daļas. Izveidotās konstrukcijas tiek salīdzinoši ekspresētas un pētīta to šķīdība kā arī VLP veidotspēja.

WP2 noslēgusies aktivitāte 2.1, kur tika izstrādāta un uzlabota LAH1 un LAH3 trimēru attīrīšanas metodika. Attīrītie trimēri tiks izmantoti imunoloģisku testu izstrādei peļu un cilvēku modeļsistēmās aktivitāšu 2.2 un 2.3 ietvaros. Saskaņā ar plānoto, šīs aktivitātes tiks realizētas ar ārpakalpojuma palīdzību, un šobrīd tiek veikta attiecīgā iepirkuma procedūra.

WP3 aizsākta LAH trimēru kristālstruktūras noteikšana, un jau iegūti pirmie kristāli zema pH apstākļos. Pirmie struktūras dati gaidāmi š.g. beigās.

WP4 aizsākta aktivitāte 4.1. Ar attīrītajiem LAH trimēriem ir imunizētas peles, lai izolētu B-šūnas LAH specifisku antivielu pētījumiem turpmāko aktivitāšu 4.2 un 4.3 ietvaros.

Informācija publicēta 29.09.2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".