Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde

 

 

Projekta nosaukums: „Gripas vīrusa hemaglutinīna stalka peptīda diagnostiskais un imunoprotektīvais potenciāls: jaunu vakcīnu prototipu izstrāde”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/054

Projekta izpildes termiņš: 2017. gada 1. aprīlis - 2020. gada 31. marts

Projekta kopējais finansējums: 648 643,69 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. A. Kazāks

 

Universālas gripas vakcīnas trūkums ir globāla veselības aizsardzības problēma. Šobrīd īpašu interesi izraisa konservatīvi proteīnu domēni, kas varētu radīt aizsardzību vienlaicīgi pret dažādiem gripas vīrusiem. Viens no strukturāli konservatīvākajiem gripas vīrusa hemaglutinīna (HA) stalka rajoniem ir t.s. LAH (large antigenic helix) fragments. Mūsu līdzšinējie pētījumi ir parādījuši, ka šis 57 aminoskābju garais peptīds E. coli šūnās veido natīvam HA līdzīgu stabilu α-spirāļu trimēru. Pirmkārt, projekts paredz radīt principiāli atšķirīgu vakcīnas prototipu, eksponējot LAH trimēru tā natīvajā formā uz spēcīga imūnas atbildes potencētāja – VLP – virsmas. Tas ļaus saglabāt konformacionālos epitopus, kas nepieciešami vīrusneitralizējošo antivielu atpazīšanai. Tehniski to iespējams realizēt, ģenētiski sapludinot LAH peptīdu kodējošā gēnu ar T=3 simetrijas vīrusa apvalka proteīna gēnu. Līdzšinējie pētījumi vai nu izmantoja atsevišķi dažāda mākslīga HA peptīdu trimērus (veidojas pareizi konformacionālie epitopi, bet konstrukts nav pietiekami imunogēns), vai arī integrēja šos peptīdus VLP sastāvā kā monomērus (veidojas spēcīgi imunogēni, kas nesatur konformacionālos epitopus). Ar augstu varbūtību abu natīvo struktūru (LAH trimers + VLP) kombinācija ļaus konstruēt universālas gripas vakcīnas prototipu. Otrkārt, LAH trimēra attīrīšanas vieglums un efektivitāte padara to par pievilcīgu diagnostisku antigēnu. Tā kā parasti anti-HA stalka antivielas asinīs veidojas ļoti maz, tiks izstrādāta serodiagnostikas metode, lai identificētu cilvēku grupas ar paaugstinātu vīrusneitralizējošo antivielu titru.

Informācija publicēta 03.04.2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".