Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Esenciālā tremora iedzimtības mehānismu izpēte

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekts "Slimību etioloģijas, patoģenēzes un cilvēka novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā" Nr. 10.0010.01.

Periods: 2010-2014

Apakšprojekta vadītājs: Dr. biol. Ēriks Jankevics

Apakšprojekta mērķis ir iedzimtā esenciālā tremora ģenētisko mehānismu noskaidrošana. Projekta ietvaros ir paredzēts risināt sekojošus uzdevumus: slimnieku datu bāzes izveidošana, klīniskās diagnozes algoritma un ārstēšanas stratēģijas izstrāde, iegūto DNS paraugu ģenētiskā kartēšana un potenciālo gēnu nukleotīdu polimorfismu analīze, slimnieku (kontroles) potenciālo gēnu funkcionālo rajonu sekvenēšana, potenciālo slimības gēnu produktu funkcionālu īpašību izpēte.

Šī projekta realizācija ne tikai paplašinātu mūsu priekšstatus pat cilvēka iedzimto saslimstību molekulārajiem cēloņiem, bet varētu kalpo par lielisku instrumentu diagnostikas pilnveidošanai. Neirologam precīzas diagnozes uzstādīšanai būtu nepieciešama tikai viena ģenētiska analīze. Tai pašā laikā slimības molekulāro cēloņu noskaidrošana pavērtu pilnīgi jaunas iespējas mērķtiecīgas terapijas tālākai izstrādei.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".