Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Ērču pārnēsāto nevirusālo infekcijas aģentu patogenitātes faktoru molekulāri ģenētiski meklējumi un to īpašību izpēte individualizētas terapeitiskas pieejas pamatojumam

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekts "Slimību etioloģijas, patoģenēzes un cilvēka novecošanas procesu ģenētiska izpēte Latvijas populācijā" Nr. 10.0010.01.

Periods: 2010-2014

Apakšprojekta vadītājs: Dr. biol. Viesturs Baumanis

Ir parādīta Latvijas ērču inficētība ar Borrelia burgdorferi, Ehrlichiai sp , Anaplasma sp., Babesia sp. un Rickettsia sp. Klīnikā reģistrētas saslimšanas ar boreliozi, kopš 2001.g ērlihiozes. Ērcēs ir atklāta patogēna babēziju suga, bet saslimšana nav reģistrēta,  iespējams, laboratorisko metožu zemās jutības dēļ. Riketsiožu diagnostika praktiski  balstās uz klīniskiem simptomiem. Literatūrā ir dati par vairāku patogēno  mikroorganismu sugu koeksistenci ērcēs, kas var  apgrūtināt diagnostiku un terapiju. Augstāk minēto mikroorganismu izpēte ar mikrobioloģijas metodēm ir tehniski grūta, tādēļ svarīgas ir molekulārās metodes. Tās ļaus arī noskaidrot to molekulāros patogenitātes faktorus un apzināt koinfekcijas prevalenci . Projektā plānota arī vairāku borēliju un  erlichiju gēnu klonēšana , gēnu produktu iegūšana un izpēte. Izpēte paredz imunogēno proteīnu mijiedarbības ar pacientu antivielām raksturojumu un klīnisko paralēļu  meklējumus starp antigēna/antivielu iedarbībām un   slimības klīnisko formu.  Perspektīvā var plānot Latvijas ērcēs sastopamo infekciju aģentiem specifisku antigēnu izmantošanu diagnostiskiem mērķiem , vakcīnu gatavošanai un individualizētas terapijas pieejas pamatojumam.   2010.g. ar reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas palīdzību pētīta dubult-  un multiinfekciju klātbūtne ērcēs.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".