Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

E. coli, S. cerevisiae un P. Pastoris ekspresijas sistēmu kombinēta pielietošanas funkcionālu rekombinanto proteīnu iegūšanaiMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".