Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

DNS dubultpārrāvumu signalizācija, reparācija un to attiecība ar apoptozi limfoblatoīdu šūnu līnijās ar dažādu jutīgumu pret iradiācijuMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".