Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi

Valsts pētījumu programma „Biomedicīna sabiedrības veselībai” (BIOMEDICINE)

Programmas vadītājs: Prof. Dr.med. Valdis Pīrāgs

Projekts: Nr.2 „Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi”

Projekta vadītājs: Dr.hab.chem. Ivars Kalviņš (Latvijas Organiskās sintēzes institūts)

Apakšprojekta Nr.2.1. vadītājs: Dr.biol. Kaspars Tārs

Apakšprojekta Nr.2.8. vadītājs: Dr.biol. Jānis Kloviņš

Īstenošanas periods: 2014-2017

Projekta mērķis: Attīstīt zinātnisko kompetenci sabiedrības veselības nozarē, veicot iedzīvotāju veselības paradumu, klīniskos un biomedicīnas pētījumus, kā arī izstrādāt jaunus diagnostikas un ārstniecības līdzekļus un metodes, lai panāktu uzlabojumus diabēta komplikāciju ārstēšanā un profilaksē, kas nodrošinātu sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanos, tai skaitā mazinātu saslimstību un mirstību.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".