Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Dabīgo galētājšūnu nozīme onkolītisko masalu vīrusu terapijas efektivitātē

 

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: „Dabīgo galētājšūnu nozīme onkolītisko masalu vīrusu terapijas efektivitātē”

Projekta identifikācijas Nr.:1.1.1.2/VIAA/2/18/292

Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2018. gada 1. oktobris - 2021. gada 30. septembris)

Projekta kopējais finansējums: 133 806,00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr.rer.nat. Rūta Veinalde

Onkolītisko vīrusu (OV) terapija ienāk klīniskajā praksē kā multimodāls vēža terapijas veids. Viens no OV terapijas darbības mehānismiem ir pretvēža imūnatbildes stimulācija. Dabīgās galētājšūnas (NK šūnas) ir citotoksiski limfocīti, kas ir iesaistīti ļaundabīgu un vīrusu inficētu šūnu atpazīšanā un iznīcināšanā. NK šūnu nozīme OV terapijā vēl joprojām ir pretrunīga, dažiem pētījumiem norādot labvēlīgu, bet citiem nelabvēlīgu ietekmi uz OV terapijas efektivitāti. Šī projekta mērķis ir izpētīt NK šūnu molekulāros aktivācijas mehānismus onkolītisko masalu vīrusu (oMV) terapijas kontekstā, kā arī noskaidrot NK šūnu aktivācijas nozīmi oMV terapeitiskajā efektivitātē atkarībā no audzēja mikrovides, konkrēti, audzēja MHC-I statusa. Balstoties uz projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem, tiks izstrādātas un pārbaudītas stratēģijas racionālai NK šūnu modulācijai oMV terapijas laikā ar mērķi izveidot kombināciju terapijas stratēģijas ar palielinātu terapeitisko efektivitāti.

Informācija publicēta 01.10.2018.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".