Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte

Projekta nosaukums: „Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte”

Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros

Projekta identifikācijas Nr.: 2013/0026/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/006

Projekta izpildes termiņš: 19 mēneši (2013.gada 1.novembris - 2015.gada 18.maijs)

BMC pieejamais projekta finansējums: 20 260,74 EUR

Projekta vadošais partneris: Latvijas Organiskās sintēzes institūts

 

 Projekta mērķis ir sintezēt un uzlabot diazonamīdus -  no ascīdijām Diazona angulata izolētus makrocikliskus peptīdus ar augstu pretvēža aktivitāti.

 Projekta vadošais partneris ir Latvijas Organiskās sintēzes institūts. BMC projekta īstenošanās piedalās kā sadarbības partneris un veiks šādas aktivitātes:

1) diazonamīda A un tā mērķenzīma – modificētās ornitīna delta-aminotransferāzes (MOAT) kompleksa kristalizācijas apstākļu skrīnings;

2) augstas izšķirtspējas rentgenstaru difrakcijas ainas uzņemšana iegūtajam kristāliskajam diazonamīda A un MOAT kompleksam.

Paveiktais:

Līdz 2014. gada martam:

1. Veikts pilna garuma un saīsināta ornitīna deltaaminotransferāzes ekspresijas plazmīdu dizains.

2. Ornitīna deltaaminotransferāzes gēna varianti ieklonēti pET ekspresijas vektorā un konstrukti pārbaudīti ar sekvenēšanu.

Līdz 2014. gada jūnijam:

1. Veikts pilna garuma un saīsināta ornitīna deltaaminotransferāzes ekspresijas plazmīdu dizains.

2. Ornitīna deltaaminotransferāzes gēna varianti ieklonēti pET ekspresijas vektorā un konstrukti pārbaudīti ar sekvenēšanu.

3. Veikta ornitīna deltaaminotransferāzes variantu pilotekspresija E.coli.

Līdz 2014. gada septembrim:

1. Veikts pilna garuma un saīsināta ornitīna deltaaminotransferāzes ekspresijas plazmīdu dizains.

2. Ornitīna deltaaminotransferāzes gēna varianti ieklonēti pET ekspresijas vektorā un konstrukti pārbaudīti ar sekvenēšanu.

3. Veikta ornitīna deltaaminotransferāzes variantu pilotekspresija E.coli.

4. Veikta ornitīna deltaaminotransferāzes gēna mākslīga sintēze in vitro translācijai.

Līdz 2014.gada decembrim:

1. Veikts pilna garuma un saīsināta ornitīna deltaaminotransferāzes ekspresijas plazmīdu dizains.

2. Ornitīna deltaaminotransferāzes gēna varianti ieklonēti pET ekspresijas vektorā un konstrukti pārbaudīti ar sekvenēšanu.

3. Veikta ornitīna deltaaminotransferāzes variantu pilotekspresija E.coli.

4. Veikta ornitīna deltaaminotransferāzes gēna mākslīga sintēze in vitro translācijai.

5. E. coli producēta un attīrīta ornitīna deltaaminotransferāze.

Līdz 2015.gada martam:

1. Veikts pilna garuma un saīsināta ornitīna deltaaminotransferāzes ekspresijas plazmīdu dizains.

2. Divi dažādi ornitīna deltaaminotransferāzes gēna varianti ieklonēti pET ekspresijas vektorā un konstrukti pārbaudīti ar sekvenēšanu.

3. Veikta ornitīna deltaaminotransferāzes variantu pilotekspresija E.coli.

4. Veikta ornitīna deltaaminotransferāzes gēna mākslīga sintēze in vitro translācijai.

5. E. coli producēta un attīrīta ornitīna deltaaminotransferāze.

6. Uzsākta ornitīna deltaaminotransferāzes kristalizācija.

Līdz 2015.gada maijam

 1. Veikts pilna garuma un saīsināta ornitīna deltaaminotransferāzes ekspresijas plazmīdu dizains.

2. Divi dažādi ornitīna deltaaminotransferāzes gēna varianti ieklonēti pET ekspresijas vektorā un konstrukti pārbaudīti ar sekvencēšanu.

3. Veikta ornitīna deltaaminotransferāzes variantu pilotekspresija E.coli.

4. Veikta ornitīna deltaaminotransferāzes gēna mākslīga sintēze in vitro translācijai.

5. E. coli producēta un attīrīta ornitīna deltaaminotransferāze.

6. Veikta ornitīna deltaaminotransferāzes kristalizācija.

7. No ornitīna deltaaminiotransferāzes kristāliem savākti difrakcijas dati.

8. Aprēķināta deltaaminotransferāzes trīsdimensionālā struktūra.


Informācijas sagatavota: 30.06.2015.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".