Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

ARF ietekme uz HCV core pamata izveidoto ģenētisko vakcīnu imunoloģiskām īpašībām

Finansējums: Latvijas Zinātnes padome

Projekta numurs: 532/2012

Periods: 2013-2016

Projekta vadītājs: Dr.biol.I.Sominska

Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot HCV core imunogēnas iedarbības molekulārus mehānismus un pielietot tas zināšanas uzlaboto uz HCV core balstīto DNS imunogēnu konstruēšanā ar nolūku padarīt tos par "vienlīdzīgiem partneriem" vai "pirmās līnijas spēlētājiem" salīdzinot ar citiem HCV antigēniem.

Projekta galvenais uzdevums ir uz HCV core balstīto ģenētisko vakcīnu struktūralo, funkcionālo un imunoloģisko īpašību  raksturošana.

Projekta uzdevumi:

  • Jauno HCV core  saturošo palzmīdu konstruēšana un esošo konstrukciju uzlabošana.
  • HCV core  saturošo palzmīdu ekspresija eikariotu šūnās ar nolūku noskaidrot tos struktūralas, imunoloģiskas un citopatogenetiskas īpašības
  • Pēļu imunizācija
  • Imūnas atbildes novērtēšana.
  •  Perspektīvo vakcīnas kandidātu izvēle.

Projektā piedāvāta ideja - iegūt efektīvu pretvīrusu vakcīnas prototipu - joprojām ir visefektīvākais un drošākais vīrusu slimību apkarošanos veids. Pateicoties vakcinācijai, pasaulē ir likvidētas daudzas bīstamas infekcijas slimības. Efektīva vakcinācija būtiski ietaupa valsts līdzekļus, kas tiek izlietoti pacientu ārstēšanai. Darbs pie efektīvu vakcīnu radīšanas paplašinās mūsu zināšanas par vīrusu infekcijām un imūno sistēmu, veicinās modernas biomedicīnas un biotehnoloģijas attīstību un sekmēs sadarbību ar biotehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā un ārzemēs.

Projektam ir spilgti izteikts starpdisciplinārs raksturs, jo tas pieder gan pie molekulāras bioloģijas, gan pie virusoloģijas un medicīnas. Tiek sagaidīts, ka projekts ietekmes biomedicīnu un farmāciju, kas ir Latvijas tradicionālās ekonomiskās un lietišķo zinātņu nozarēs. Tas ir iespējams, ņemot vērā ilgtermiņa sadarbību BMC ar Grindex, LOSI, RTU un RSU.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".