Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā Jānis Kloviņš 2020.07.01.-2020.21.31. VPP projekti
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā Jānis Kloviņš 2020.05.01 - 2023.04.30 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām Jānis Kloviņš 2020.03.31-2020.09.30 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām Jānis Kloviņš 2020.01.01.-2022.12.31. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā Jānis Kloviņš 2020.01.01.-2022.12.31. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Zināšanu un biobankas resursu integrācija metabolo slimību personalizētas profilakses un ārstēšanas attīstībā, izmantojot visaptverošu translācijas pieeju (INTEGROMED) Jānis Kloviņš 2019.10.01.-2022.09.30. Horizon2020
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Agrīnas diagnostikas un monitoringa algoritma izveide aizkuņģa dziedzera neiroendokrīno audzēju pacientiem (NExT) Vita Rovīte 2019.09.01.-2022.08.31. ERA-NET
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā Vita Rovīte 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona Jānis Kloviņš 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Otrā tipa cukura diabēta klīnisko apakštipu identificēšana un farmakoģenētikas pielietojamība personalizētas antidiabētiskās terapijas izstrādē Linda Zaharenko 2019.03.01.-2022.02.28. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai Egils Stalidzāns 2018.12.01.-2021.05.31. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos Vita Rovīte 2018.12.01.-2021.02.28. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze Vita Rovīte 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Uzturā lietoto kūpinājumu ietekme uz zarnu mikrobiomu Ineta Kalniņa 2018.01.01-2020.12.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai Jānis Kloviņš 2017.01.01.-2019.12.31. ERAF
1 2 3


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".