Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā Jānis Kloviņš 2020.05.01 - 2023.04.30 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām Jānis Kloviņš 2020.03.31-2020.09.30 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām Jānis Kloviņš 2020.01.01.-2022.12.31. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā Jānis Kloviņš 2020.01.01.-2022.12.31. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Zināšanu un biobankas resursu integrācija metabolo slimību personalizētas profilakses un ārstēšanas attīstībā, izmantojot visaptverošu translācijas pieeju (INTEGROMED) Jānis Kloviņš 2019.10.01.-2022.09.30. Horizon2020
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Agrīnas diagnostikas un monitoringa algoritma izveide aizkuņģa dziedzera neiroendokrīno audzēju pacientiem (NExT) Vita Rovīte 2019.09.01.-2022.08.31. ERA-NET
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā Vita Rovīte 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona Jānis Kloviņš 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Otrā tipa cukura diabēta klīnisko apakštipu identificēšana un farmakoģenētikas pielietojamība personalizētas antidiabētiskās terapijas izstrādē Linda Zaharenko 2019.03.01.-2022.02.28. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai Egils Stalidzāns 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos Vita Rovīte 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze Vita Rovīte 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Uzturā lietoto kūpinājumu ietekme uz zarnu mikrobiomu Ineta Kalniņa 2018.01.01-2020.12.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Molekulāro marķieru identificēšana hipofīzes adenomu veidošanās, attīstības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai Jānis Kloviņš 2017.01.01.-2019.12.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai Jānis Kloviņš 2017.01.01.-2019.12.31. ERAF
1 2 3


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".