Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Vēža izpēte
Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme Aija Linē 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Vēža izpēte
Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi Aija Linē 2018.08.01.-2021.07.31. FLPP
Vēža izpēte
Exploitation of extracellular vesicles for precision diagnostics of prostate cancer Aija Linē 2018.01.01-2020.12.31. ERA-NET
Vēža izpēte
Personalizēts krūts vēža molekulārās diagnostikas tests zāļu izvēlei un slimības gaitas novērošanai Aija Linē 2017.07.19 - 2018.07.23. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Vēža izpēte
Universāls nano-pastiprinātājs miRNS analīzei multiplās sklerozes pacientu asinīs, izmantojot virsmas plazmonu rezonanses tehnoloģiju (NanoPlasmiRNA) Aija Linē 2016.01.01.-2017.12.31. ERA-NET
Vēža izpēte
Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums Aija Linē 2015.05.01.-2017.04.30. Norvēģijas granti

Starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu izstrāde biomedicīnas jomā Zane Kalniņa 2015.01.01.-2015.06.30. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Vēža izpēte
Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai Jānis Kloviņš 2014.08.01.-2015.08.31. ERAF
Vēža izpēte
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika Aija Linē 2014.01.01 - 2015.08.31 ERAF
Vēža izpēte
Vēža eksosomas – jauns avots gastrointestinālo audzēju biomarķieru un terapeitisko mērķu identificēšanai Aija Linē 2014-2017 LZP
Vēža izpēte
Molekulārā farmakoloģija
Jaunu pretvēža zāļu un imunoterapijas līdzekļu izstrāde Aija Linē 2014-2017 VPP
Vēža izpēte
Kuņģa vēža asociēto autoantivielu testa izveide un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostikai Zane Kalniņa 2014-2016 Taivānas-Latvijas-Lietuvas sadarbības projekts
Vēža izpēte
Pretvēža terapijas rezistences molekulāro un celulāro mehānismu izpēte Jekaterina Ērenpreisa 2013-2015 (01.10.13-31.08.15) ESF
Vēža izpēte
Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde Aija Linē 2011-2013 ERAF
Vēža izpēte
MikroRNS, mRNS un SNP kā biomarķieri plaušu vēža agrīnai diagnostikai, prognostikai un terapijas efektivitātes prognozēšanai Aija Linē 2010-2014 LZP SP
1 2


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".