Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Molekulārā farmakoloģija
Hemokīnu receptoru CCR1, CCR2 un EBV infekcijas izpēte jaunu marķieru meklējumiem, kurus būtu iespējams pielietot augsta progresijas riska hroniskas limfocitārās leikēmijas prognozēšanai Ainārs Leončiks 2018.09.01.-2021.08.31. FLPP
Molekulārā farmakoloģija
Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A Ainārs Leončiks 2017.06.01-2020.05.31. ERAF
Molekulārā farmakoloģija
Jauna cikliska augšanas hormona preparāta sintēze un validācija Ainārs Leončiks 2014.08.01.-2015.08.31. ERAF
Molekulārā farmakoloģija
Jaunu aģentu izstrāde pretvēža un antimikrobiālai terapijai Ainārs Leončiks 2014-2017 LZP
Vēža izpēte
Cilvēka hemokīnu receptoru CCR1 un CCR2, kā potenciālu B-šūnu malignitātes progresijas diagnostisko marķieru, izpēte Ainārs Leončiks 2014-2017 LZP
Vēža izpēte
Molekulārā farmakoloģija
Jaunu pretvēža zāļu un imunoterapijas līdzekļu izstrāde Aija Linē 2014-2017 VPP
Molekulārā farmakoloģija
Sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem Ainārs Leončiks 2011-2013 ERAF
Molekulārā farmakoloģija
Pretvēža terapijas un vēža metastazēšanos inhibējošu medikamentu izpēte Ainārs Leončiks 2010-2014 VPP
Molekulārā farmakoloģija
Vibrācijas blotinga Metodes izstrāde DNS,RNS un proteīnu analīzei 2005-2008 TOP
Molekulārā farmakoloģija
Ksenobiotiķu modificējošā citohroma P450 2E1 degradācijas stabilitātes mehānismi 2004-2008 LZP GR
Molekulārā farmakoloģija
C-Ret zāļu meklējumi 2004-2005 IP5
Molekulārā farmakoloģija
Gēnu sintēze in vitro: cietās fāzes metodes un robotizācijas pielietošana 2004-2005 TOP
Molekulārā farmakoloģija
Glicīna-alanīna atkārtojuma šūnas partneris: identifikācija, darbības mehānisms un nozīme Epšteina-Barra vīrusa infekcijā 2001-2004 LZP GR
Molekulārā farmakoloģija
Jaunas bakteriālas sistēmas antivielu repertuāra eksponēšanai 2001-2004 LZP GR
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".