Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Daudzziedu airenes raibuma vīrusa kodēto proteīnu struktūru un funkcionālā izpēte Ina Baļķe 2020.03.01.-2023.02.28. ERAF
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Uz augu vīrusiem balstītu vakcīnu iegūšanas bakteriālo platformu izstrāde Andris Zeltiņš 2020.01.01.-2022.12.31. FLPP
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai Ina Baļķe 2019.03.01.-2022.02.28. ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Vakcīnu tehnoloģiskā platforma uz augu vīrusu bāzes Andris Zeltiņš 2018.01.30.-2018.07.29. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Struktūrbioloģija
VLP tehnoloģijas pielietojums vakcīnas prototipu iegūšanai pret zoonotisko slimību izraisītājiem Kaspars Tārs 2014.08.01.-2015.08.31. ERAF
Vēža izpēte
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika Aija Linē 2014.01.01 - 2015.08.31 ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai Andris Zeltiņš 2014-2017 LZP
Molekulārā farmakoloģija
Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana Andris Zeltiņš 2014 ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Efektīvu augļaugu atveseļošanas paņēmienu un jaunu patogēnu diagnostikas komponenšu izstrāde vīrusbrīva stādāmā materiāla iegūšanai Andris Zeltiņš 2011-2013 ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Augu vīrusu modelis subvienību vakcīnu konstruēšanai un vīrusu identificēšanai Andris Zeltiņš 2007-2009 VPP
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Sobemovīrusu vektori rekombinanto proteīnu ekspresijai augos Andris Zeltiņš 2006-2008 ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Augu sobemovīrusu kapsīdu veidošanas mehānismi Andris Zeltiņš 2004-2008 LZP GR
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Augu sobemovīrusu vektori himēru vakcīnu konstruēšanai Andris Zeltiņš 2001-2004 LZP GR
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".