Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Dzimte, dzimums un statuss dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (7. – 12. gadsimts) Renāte Ranka 2018.09.01.-2021.08.31. FLPP
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Apbedījuma vides mikrobioma nozīme biomolekulārajā arheoloģijā un senās tuberkulozes izpētes procesos Renāte Ranka 2017.03.01.-2020.02.29. ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Babezioze Latvijā: epidemioloģiskie un diagnostiskie pētījumi riska novērtēšanai Renāte Ranka 2017.02.01.-2020.01.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Vēža izpēte
Jaunu in vitro diagnostikas un prognostiskas līdzekļu izstrāde individualizētai audzēju un mitohondriālo saslimšanu ārstēšanai Jānis Kloviņš 2014.08.01.-2015.08.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Arheoloģiskajos izrakumos iegūtā Latvijas antropoloģiskā materiāla paleopataloģiskā un molekulāri ģenētiskā izpēte Renāte Ranka 2014.01.01.-2015.08.31. ESF
Infekcijas slimību epidemioloģija
Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide 2014-2017 VPP
Infekcijas slimību epidemioloģija
Ērču pārnēsāto nevirusālo infekcijas aģentu patogenitātes faktoru molekulāri ģenētiski meklējumi un to īpašību izpēte individualizētas terapeitiskas pieejas pamatojumam Viesturs Baumanis 2010-2014 LZP SP
Infekcijas slimību epidemioloģija
Bērnu tuberkulozes izsaucēja molekulārbioloģisks raksturojums, epidemioloģija, imunoģenētiskie aspekti un slimības klīniskā izpēte Viesturs Baumanis 2010-2014 VPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ilgdzīvotības ģenētiskie aspekti Latvijas populācijā un ar novecošanos saistīto slimību ģenētika Liāna Pliss 2010-2014 LZP SP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ilgdzīvotības molekulāri ģenētisko pamatu padziļināta izpēte Latvijas populācijā Liāna Pliss 2010-2012 LZP GR
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Vēža izpēte
Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde Kaspars Tārs 2010-2012 ESF
Infekcijas slimību epidemioloģija
Latvijā sastopamo patogēno un nosacīti patogēno mikobaktēriju īpašību un ģenētiskās daudzveidības pētījumi Viesturs Baumanis 2009-2012 LZP GR
Infekcijas slimību epidemioloģija
Aktuālāko pret antimikrobiālajiem līdzekļiem rezistento infekciozo patogēnu mūsdienīgu diagnostikas, epidemioloģijas, profilakses un ārstēšanas pasākumu izstrāde Viesturs Baumanis 2007-2009 VPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Latvijas populācijas molekulāri ģenētiskais raksturojums Viesturs Baumanis 2006-2009 LZP SP
Infekcijas slimību epidemioloģija
Tuberkulozes analīze un ārstēšana un tās rezultātu pielietošana tuberkulozes ārstēšanā un profilaksē Viesturs Baumanis 2006-2009 LZP SP
1 2


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".