Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums
Vēža izpēte
Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme Aija Linē 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā Vita Rovīte 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona Jānis Kloviņš 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte izmantojot pilna genoma sekvenēšanas pieeju Inna Iņaškina 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte Inna Iņaškina 2019.04.01.-2022.03.31 ERAF
Vēža izpēte
Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju Dace Pjanova 2019.03.01.-2022.02.28. ERAF
Molekulārā mikrobioloģija un virusoloģija
Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai Ina Baļķe 2019.03.01.-2022.02.28. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Otrā tipa cukura diabēta klīnisko apakštipu identificēšana un farmakoģenētikas pielietojamība personalizētas antidiabētiskās terapijas izstrādē Linda Zaharenko 2019.03.01.-2022.02.28. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Sistēmu un molekulārās bioloģijas metožu pielietošana augu izcelsmes enzīmu identificēšanai un to raksturošanai pielietojumam rūpnieciskos procesos Paulius Lukas Tamošiūnas 2019.01.01.-2021.12.31. ERAF
Biotehnoloģija un struktūrbioloģija
Jaunu augu izcelsmes enzīmu ekspresijas mikroorganismos optimizēšana to biotehnoloģiskiem pielietojumiem Kaia Kukk 2019.01.01.-2021.12.31. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai Egils Stalidzāns 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos Vita Rovīte 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze Vita Rovīte 2018.12.01.-2020.11.30. FLPP

Dabīgo galētājšūnu nozīme onkolītisko masalu vīrusu terapijas efektivitātē Rūta Veinalde 2018.10.01-2021.09.30 ERAF
Molekulārā farmakoloģija
Hemokīnu receptoru CCR1, CCR2 un EBV infekcijas izpēte jaunu marķieru meklējumiem, kurus būtu iespējams pielietot augsta progresijas riska hroniskas limfocitārās leikēmijas prognozēšanai Ainārs Leončiks 2018.09.01.-2021.08.31. FLPP
1 2 3 4 ... 18


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".