Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums

Fiziskās aktivitātes kā krūts vēža prevencijas līdzeklis: molekulāro mehānismu izpēte 2021.05.01-2024.04.30 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments
Vēža izpēte
Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX) Aija Linē 2021.05.01-2023.11.30 ERAF

DECIDE – Dinamiskās informētās piekrišanas sistēmas izveide biobankas un sabiedrības zinātnisko aktivitāšu datu pārvaldībai, kvalitātes kontrolei un integrācijai Vita Rovīte 2021.03.01.-2023.11.30. ERAF
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Konservatīva borēliju proteīna kā vakcīnas mērķu pielietojums Kaspars Tārs 2021.03.01.-2023.11.30. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Integrētas Latvijas populācijas genoma variāciju datubāzes izveidošana un tā pielietošana individualizēta metabolo slimību ģenētiskā riska noteikšanai Jānis Kloviņš 2021.03.01.-2023.11.30. ERAF
Vēža izpēte
Zāļu pakošana pacientu cilmes šūnu sekretētās vezikulās un testēšana personalizētā plaušu vēža uz čipa platformā Artūrs Ābols 2021.02.01 - 2023.11.30 ERAF

Tuberkulozes ārstēšana: personalizētās terapijas perspektīvas izpēte 2021.01.01-2023.12.31 FLPP

Asociācija starp glikozes variabilitāti, zarnu traucējumiem un diabētiskās nefropātijas progresiju 1. tipa cukura diabēta pacientiem Jānis Kloviņš 2021.01.01-2023.12.31 FLPP

Sēklu mikrobioma raksturojums un dinamika nezāļu augsnes sēklu bankā Dāvids Fridmanis 2021.01.01-2023.12.31 FLPP

Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju Jānis Kloviņš 2021.01.01-2023.12.31 FLPP

ZARNU ASINS AKNU ASS: CIRKULĒJOŠAIS MIKROBIOMS KĀ NEINVAZĪVS BIOMARĶIERIS IEKAISĪGU ZARNU SLIMĪBĀM (IZS) UN PRIMĀRAM SKLEROZĒJOŠAM HOLANGĪTAM (PSH) [BLOOD-BIOME] 2021.01.01 - 2023.12.31 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Tuberkulozes pilna genoma sekvenēšana lietošanai Latvijas klīnikā: dizains un koncepta izvērtēšana Renāte Ranka 2021.01.01 - 2023.11.30 ERAF

Netradicionālo raugu Kluyveromyces marxianus evolucionāra adaptācija uz etiķskābes stresu un adaptācijas mehānismu izpēte 2020.12.01-2021.12.31 FLPP

Bakteriofāga-izcelsmes dsRNS kā potenciāls līdzeklis pret koronovīrusu Dace Pjanova 2020.12.01-2021.12.31 FLPP

Vistu vanagu (Accipiter gentilis) ģenētiskais raksturojums Rīgā - savvaļas populāciju genomikas pētījumu uzsākšana Ineta Kalniņa 2020.12.01-2021.12.31 FLPP
1 2 3 4 ... 22


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".