Pētījumi Aprīkojums un servisi Mikroplašu lasītāji
Aprīkojums un servisi

Mikroplašu lasītāji

Karīna Siliņa , Dr. biol.

Pētniece
Telefons: +371 67808208
E-pasts: karina@biomed.lu.lv

Moto: Liela patiesība ir tāda patiesība, kuras pretmets arī ir liela patiesība. /Nils Bors/

Gaismas un fluorescento punktu lasītājs ImmunoSpot® S5 UV Image Analyzer, Edition 2012, CTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Mandrika , MSc. biol.

Pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: ilona@biomed.lu.lv

Gaismas un fluorescences absorbcijas mērītājs Victor3V, Perkin Elmer

Tatjana Kozlovska , Dr. habil. biol.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808211
E-pasts: tatyana@biomed.lu.lv

Universāls mikroplašu spetrofotometrs ar aksesuāriem

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".