Pasākumi
Pasākumi

Pasākumi

2012. gada 5. jūlijā plkst. 12.00 BMC mazajā zālē gaidāma Kopenhāgenas Universitātes asociētā profesora Davida E. Gloriama lekcija: "Computer-Aided Drug Design @ GPCRs". Sīkāka informāca atrodama šeit.

 

2012. gada 12. jūnijā, plkst. 14.00 BMC mazajā zālē gaidāma Kalifornijas Universitātes profesora Aldona J. Lūša lekcija: "Genetic dissection of common obesity: Systems-based approaches in mice".  Sīkāka informācija atrodama šeit.

 

2012. gada 8. jūnijā pl. 15.00 BMC mazajā zālē norisināsies LZP sadarbības projekta seminārs. Sīkāka informācija atrodama šeit.

 

2012. gada 29. maijā, pl. 14.00 Baltajā zālē norisināsies Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra darbinieku pilnsapulce. Sīkāka informācija atrodama šeit.

 

2012. gada 11. maijā pl. 15.00 BMC mazajā zālē norisināsies Latvijas Cilvēka Ģenētikas Asociācijas pilnsapulce. Sīkāka informācija atrodama šeit.

 

2012. gada 9. maijā pl. 14.00 BMC viesosies Dr. Rainers G. Ulrichs  no Friedrich Loeffler Institūta  (Vācijā) un uzstāsies ar lekciju "Pathogen hunting in Germany: The network “Rodent-borne pathogens”". Sīkāka informācija atrodama šeit.

 

2012. gada 25. aprīlī pl. 15.00 BMC mazajā zālē norisināsies LZP sadarbības projekta seminārs. Sīkāka informācija atrodama šeit.

 

2012. gada 24. aprīlī, pl. 15.00, BMC mazajā zālē, VPP Biomedicine 2. projekta "Diabēta un sirds-asinsvadu slimību farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana" pārskata seminārs. 

 

2012. gada 11. aprīlī pl. 15.00 BMC Baltajā zālē notiks profesora Edvarda Trifonova lekcija: Fundamental modularity of proteins. Sīkāka informācija atrodama šeit.

 

2012. gada 10. aprīlī, pl. 15.00, OSI Mazajā konferenču zālē, Aizkraukles ielā 21, 4. stāvā VPP Biomedicine 3. projekta " Diabēta komplikāciju izpēte un kardiovaskulāro preparātu bioloģiskā aktivitāte" pārskata seminārs. 

 

2012. gada 21. martā pl. 15.00 BMC baltajā zālē norisināsies LZP sadarbības projekta seminārs. Sīkāka informācija atrodama šeit.

 

No 2012. gada 23. līdz 25. februārim, Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centrā norisināsies lekciju kurss "ĢENĒTIKAS PAMATI". Sīkāka informācija atrodama šeit.

 

2012. gada 14. februārī, pl. 13.00 LU Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulv. 4, 6. lielajā auditorijā norisināsies LU 70. konfereces Molekulārās bioloģijas sekcija. Tajā savus pētījumus prezentēs arī daudzi zinātnieki no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra. Pasākuma plāns atrodams šeit.

 

2012. gada 30. janvārī pl. 15.00 BMC mazajā zālē norisināsies LZP sadarbības projekta seminārs. Sīkāka informācija šeit.

 

2011. gada 19. decembrī pl. 15.00 BMC mazajā zālē norisināsies LZP sadarbības projekta un Latvijas Cilvēka Ģenētikas asociācijas seminārs. Sīkāka informācija šeit.

 

2011. gada 14. decembrī pl. 15.00 Rīgas Stradiņa Universitātē notiks VPP 9. projekta pārskata seminārs "Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība".

 

2011. gada 13. decembrī pl. 15.00 BMC mazjā zālē norisināsies Taivānas-Latvijas-Lietuvas kopprojekta seminārs "Proteasomal gene alleles as risk factors for bronchial asthma in Latvian, Lithuanian and Taiwanese populations". Sīkāka informācija šeit.

 

2011. gada 6. decembrī pl. 10.00 gaidāma Grācas Medicīnas Univesitātes profesores un Grācas Biobankas vadītājas MD, PhD Karinas Sargsyanas lekcija "Biobanking for biomolecular research: a case study of Biobank Graz". Sīkāka informācija šeit.

 

2011. gada 29. novembrī pl. 13.00 Bērnu Kīniskajā Universitātes slimnīcā notiks VPP 8. projekta pārskata seminārs "Bērnu vecuma iedzimto un iegūto slimību prognozēšanas, diagnostikas un ārstēšanas klīniska, molekulārbioloģiska un morfofunkcionāla izpēte".

 

2011. gada 15. novembrī pl. 14.00 Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centrā notiks VPP 7. projekta pārskata seminārs "DNS, RNS, proteīnu, peptīdu un mazmolekulāro medicīnisko preparātu piegādes sistēmas izstrādāšana".

 

2011. gada 10. novembrī pl. 15.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Mazajā zālē norisināsies Latvijas Cilvēka Ģenētikas asociācijas rudens pilnsapulce. Sīkāka informācija šeit.

 

2011. gada 10. novembrī pl. 15.00 gaidāma Maskavas Molekulārās Ģenētikas Institūta profesores S.A. Limborskas lekcija par populāciju ģenētiku. Sīkāka informācija šeit.

 

2011. gada 3. novembrī pl. 15.00 Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju centra mazajā zālē notiks LZP sadarbības projekta seminārs, kā arī Latvijas Cilvēka Ģenētikas asociācijas sēde.

Semināra plānā: Projekta mērķi un uzdevumi (Aija Linē, 5 min), "miRNS biomarķieri cisplatīna terapijas efektivitātes prognozēšanai plaušu vēža pacientiem" (Aija Linē, 30 min) un  "miRNS kā seruma biomarķieri audzēju diagnostikai un prognostikai: pamatojums, cerības, problēmas un risinājumi" (Artūrs Ābols, 40 min).

 

2011. gada 21. oktobrī gaidāms Helsinku Universitātes profesora Mart Saarma seminārs. Semināra tēma "Structure, Biology and Therapeutic Potential of the New Family of Neurotrophic Factors"  

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".