Par mums Pamatdokumenti
Par mums

Pamatdokumenti

BMC Nolikums (15.12.2015.)   

BMC Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos (12.02.2016.)    

BMC Attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam.    

BMC Attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam. Pagarināta līdz 31.12.2021   

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".