Par mums Cilvēki
Par mums

Oskars Zvejnieks

Iepirkumu un sagādes daļas vadītājs - iepirkuma speciālists
Telefons: +371 67808205
E-pasts: oskars.zvejnieks@biomed.lu.lv

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".