Par mums Cilvēki
Par mums

Marija Teveļeva , Dr. biol.

Pētniece
Telefons: +371 67808007

Grupas
Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".