Par mums Cilvēki
Par mums

Linda Gailīte , Dr. med.

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
E-pasts: linda.piekuse@rsu.lv

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".