Par mums Cilvēki
Par mums

Liene Gulbinska , BSc. biol.

Laborante
Telefons: +317 67808200
E-pasts: liene.gulbinska@biomed.lu.lv

Grupas
Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".