Par mums Cilvēki
Par mums

Kārlis Birģelis

Aukstuma iekārtu mehāniķis
Telefons: +371 67808006
E-pasts: karlis@biomed.lu.lv

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".