Par mums Cilvēki
Par mums

Juris Šteinbergs , Dr. biol.

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67425241
E-pasts: juris@biomed.lu.lv

Publikācijas
Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".