Par mums Cilvēki
Par mums

Jekaterina Ērenpreisa , Dr. habil. med.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808220
E-pasts: katrina@biomed.lu.lv

Akad. Jekaterina Ērenpreisa ir vairāk, ka 100 zinātnisku rakstu autore, no tiem 60 ir atrodami PubMed datu bāzē. Dr. Ērenpreisas pirmā disertācija (1971.g) bija veltīta histoniem, otrā (1991.g.) – hromatīna organizācijai normālās un vēža šūnās, 1993.-1996.g. strādāja par šūnu transdiferencēšanos un apoptozi, bet no 1997. g. uzsākti fundamentālie pētījumi par audzēju šūnu bioloģiju. Tika vadīti un īstenoti vairāki Latvijas un bilaterāli ārzemju projekti (ar Lielbritāniju, Vāciju, Baltkrieviju, ASV).


Grupas
Projekti
Publikācijas
Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".