Par mums Cilvēki
Par mums

Inta Jansone , Dr. biol

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808218
E-pasts: intai@biomed.lu.lv

Publikācijas




Ātrās saites



Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".