Par mums Cilvēki
Par mums

Ingūna Stalidzāne

Sertifikācijas komisijas locekle
E-pasts: inguna@egl.lv

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".