Par mums Cilvēki
Par mums

Egils Stalidzāns , Dr.sc.ing.

Vadošā pētnieka p.i.
Telefons: +37129575510
E-pasts: egils.stalidzans@gmail.com

Tiek realizēta sistēmmedicīnas pieeja veidojot uz eksperimentālajiem datiem, datu bāzēm un ekspertu zināšanām balstītus interesējošo procesu mehānistiskos modeļus, lai gūtu precīzāku ieskatu sarežģītos sistēmiskos procesos. Modeļus var pielietot dažādu hipotēžu testēšanā un veidošanā, kā arī terapiju analīzē un izveidē. Metabolisko tīklu un farmakokinētikas modelēšana tiek veikta izmantojot kinētiskos modeļus (COPASI rīks) un  genoma mēroga stehiometriskos modeļus (COBRA, CobraPy un ScrumPy rīki). Regulatoro un signaizācijas tīklu modelēšanā tiek izmantoti arī Būla tipa loģiskie modeļi.


Grupas
Projekti
Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".