Par mums Cilvēki
Par mums

Daiga Mūrmane , Dr. med.

Sertifikācijas komisijas locekle
E-pasts: daiga.bauze@gmail.com

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".