Par mums Cilvēki
Par mums

Antra Bormane , Dr.biol.

Pētniece
Telefons: 67808218
E-pasts: antra.bormane@biomed.lu.lv

Grupas
Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".