Kontakti Ekskursija BMC
Kontakti

Ekskursija BMC

BMC piedāvā iespēju skolēniem apmeklēt institūtu, iepazīstoties ar institūta galvenajiem darbības virzieniem  un piedalīties dažādos praktiskajos un laboratorijas darbos, ielūkojoties zinātnieku ikdienā un pētījumu veikšanas metodēs.

Ekskursijas tiek organizētas katra mēneša otrajā trešdienā, iepriekš par laiku vienojoties. Par ekskursiju laikiem un iespējamām lūdzu sazināties ar Lauru Ansoni sūtot e-pastu uz laura.ansone@biomed.lu.lv . Ekskursijās varam uzņemt līdz 30 cilvēku lielu grupu.

Esam izstrādājuši programmu, no kuras variet izvēlēties un pielāgot savām interesēm šādas aktivitātes (ekskursijas ilgums atkarīgs no izvēlēto aktivitāšu daudzuma un grupas lieluma):

Nr.

p.k.

Aktivitāte

Ilgums

Apraksts

1.

Ievadlekcija par BMC

30 min

Ievadlekcija par BMC, pētījumu virzieniem, kā tiek veikti pētījumi, kas tiek pētīts un kapēc ir svarīgi pētīt. Ievadlekciju vada BMC direktors Jānis Kloviņš.

2.

Ekskursija pa BMC un Genoma Centra telpām

20 min

Tiek apskatītas Genoma Centra telpas, pastāstīts par Valsts iedzīvotāju genoma datubāzi, paraugu uzglabāšanu un apstrādi, laboratoriju aprīkojumu un iespējām.

3.

Ekskursija jaunajā korpusā

25 min

Tiek apskatītas BMC Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksa Šūnu kultūru un mikroskopijas centra telpas un laboratorijas.

4.

Vēsture, tagadne, nākotne

20 min

BMC vēsturisko telpu apskate un ieskats kā agrāk strādāja laboratorijās un ar kādiem insturmentiem.

5.

Escape room “izlaušanās no šūnas”

15 min

Interaktīva izglītojoša spēle.

6.

Proteīnu kristālu audzēšana un lekcija

60 min

Dalībniekiem pastāsta par proteīnu molekulu uzbūvi un tās noteikšanu, viņi uzzina, kāpēc vajag noteikt proteīnu struktūru, kur izmanto šos datus, un kā tieši to dara. Īsa laboratorijas darba laikā viņi izpilda vienu no soļiem proteīnu struktūras noteikšanā - kristalizē olbaltumvielu lizocīmu.

7.

DNS izdalīšana no siekalām

40 min

Fenola/hloroforma metode tiek plaši lietota nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšanai un balstās uz atšķirībām molekulu šķīdībā divos dažādos, nesajaucamos šķidrumos. Lizēto jeb šķelto šūnu maisījumam ūdenī tiek pievienots fenols/hloroforms. Centrifugējot maisījums tiek sadalīts divās fāzēs: virsējā ūdens fāzē (polāra, hidrofīla) un apakšējā organiskajā (mazāk polāra, hidrofoba) fāzē.

8.

DNS izdalīšana no augļiem

20 min

Nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšana balstās uz atšķirībām molekulu šķīdībā divos dažādos, nesajaucamos šķidrumos. Trīs galvenie soļi DNS izdalīšanā: (1) tiek sagrauti audi un sašķeltas šūnas, lai atbrīvotu kodolu; (2) tiek sašķelta kodola membrāna, atbrīvojot DNS šķīdumā; (3) atbrīvotā DNS tiek izgulsnēta hidrofobā vidē.

Nepieciešami augļi: zemenes, gatavi kivi, apelsīni.

9.

Baktēriju sēšana uz platītēm

20 min

Baktēriju sēšana uz platītēm no skolēnu izvēlētiem priekšmetiem vai lietām.

10.

Agarozes gēla elektroforēze (starp prakstisko darbošanos ietver arī īsu lekciju par metodes un prakstiskā darba būtību un pielietojumu)

90 min

Praktiskā nodabība, kuras laikā tiek izskaidrota un veikta plazmīdu restrikcija specifiskās vietās. Tam seko veiktās reakcijas rezultātu pārbaude uz agarozes gēla elektroforēzes. Darbs dod praktisku priekšstatu par šīm divām molekulārās bioloģijas pamatmetodēm un ir analogs skolas bioloģijas kursā minētajai metodei "fingerprintings".

11.

Lekcija par kauliem

20 min

Lekcija par no arheloģiskajiem izrakumiem iegūtā ģenētiskā materiāla izpēti pasaulē un Latvijā.

No esošā piedāvājumu klāsta jūs variet izvēlēties sev interesantākās tēmas un sakombinēt savu ekskursijas plānu. Kā arī iesakām izvēlēties ekskursiju sākt ar ievadlekciju par Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".