Kontakti Ekskursija BMC
Kontakti

Ekskursija BMC

BMC piedāvā iespēju skolēniem apmeklēt institūtu un piedalīties dažādos praktiskajos un laboratorijas darbos. Esam izstrādājuši šādu programmu:

Nr.

p.k.

Aktivitāte

Ilgums

Apraksts

1.

Ievadlekcija par BMC

30 min

Ievadlekcija par to kas ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, kādus pētījumu veic zinātnieki, kas strādā BMC, kas tiek pētīts un kāpēc ir nozīmīgi veikt šādus pētījumus.

2.

Ekskursija pa BMC un Genoma Centra telpām

20 min

Tiek apskatītas BMC un Genoma Centra telpas, laboratoriju aprīkojums, īss ieskats, kas tiek darīts laboratorijās.

3.

Ekskursija jaunajā korpusā

25 min

 

4.

Vēsture, tagadne, nākotne

20 min

 

5.

Escape room “izlaušanās no šūnas”

15 min

 

6.

Proteīnu kristālu audzēšana un lekcija

60 min

 

7.

DNS izdalīšana no siekalām

40 min

Fenola/hloroforma metode tiek plaši lietota nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšanai un balstās uz atšķirībām molekulu šķīdībā divos dažādos, nesajaucamos šķidrumos. Lizēto jeb šķelto šūnu maisījumam ūdenī tiek pievienots fenols/hloroforms. Centrifugējot maisījums tiek sadalīts divās fāzēs: virsējā ūdens fāzē (polāra, hidrofīla) un apakšējā organiskajā (mazāk polāra, hidrofoba) fāzē.

8.

DNS izdalīšana no augļiem

20 min

Nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšana balstās uz atšķirībām molekulu šķīdībā divos dažādos, nesajaucamos šķidrumos. Trīs galvenie soļi DNS izdalīšanā: (1) tiek sagrauti audi un sašķeltas šūnas, lai atbrīvotu kodolu; (2) tiek sašķelta kodola membrāna, atbrīvojot DNS šķīdumā; (3) atbrīvotā DNS tiek izgulsnēta hidrofobā vidē.

Nepieciešami augļi: zemenes, gatavi kivi, apelsīni.

9.

Saharozes gradients "varavīksne mēģenē"

 

 

10.

Baktēriju sēšana uz platītēm

20 min

Baktēriju sēšana uz platītēm no skolēnu izvēlētiem priekšmetiem vai lietām.

11.

Agarozes gēla elektroforēze

90 min

Aktivitāte ietver arī ekskursiju pa BMC un GC telpām un īsu lekciju par metodes un praktiskā darba būtību un pielietojumu.

12.

Lekcija par kauliem

20 min

 

Par ekskursiju laikiem un iespējamām lūdzu sazināties ar Kristīni Auziņu zvanot pa telefonu +371 67808005 vai sūtot e-pastu uz kristine.auzina@biomed.lu.lv vai ilze.elbere@biomed.lu.lv

 

 

 

 

 

 

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".