Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2018/437 Datu bāzes paraugu uzglabāšanas piederumu iegāde 20.11.2018 Līdz 40 000 2018/437 NOLIKUMS
Tehn specif_2.pielikums
Protokols. Lēmums. 437
Līgums 437
SIA J.I.M.
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".