Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2018/436 Mazmolekulāro savienojumu sintēze sortāzes inhibitoru struktūras-aktivitātes likumsakarību pētījumiem 16.11.2018 16 528.00 2018/436 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 436
Līgums 436
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".