Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2018/434 Laboratorijas dzīvnieku iegāde 29.10.2018 Līdz 40000 2018/434 NOLIKUMS
1.pielikums_Tehn. specif.
Protokols. Lēmums. 434
Līgums 434-1
Līgums 434-2
Lanmer Ou, university of Tartu
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".